ลุยงาน ลุยจริง ลุยทุกวัน

รับเรื่องร้องเรียนพุทธบูชา 36 ลงพื้นที่จริง

ราดยางมะตอยประชาอุทิศ 72 ลงพื้นที่จริง

ดูดเลนพุทธบูชา 44 ลงพื้นที่จริง

ทำถนนประชาอุทิศ 75 ลงพื้นที่จริง

ดูดเลนพุทธบูชา 31 ลงพื้นที่จริง

ดูดเลนสุขสวัสดิ์ 64 ลงพื้นที่จริง

รับเรื่องร้องเรียนสุขสวัสดิ์64 แยก 10 ลงพื้นที่จริง

รับเรื่องร้องเรียนประชาอุทิศ 69 แยก 11 ลงพื้นที่จริง

ดูดเลนชุมชนใต้สะพานโซน 1 ลงพื้นที่จริง